Všeobecné podmínky

§1.1 Všeobecné podmínky je uživatel povinen přečíst před registrací.§2.1 Každá postava musí mít unikátní jméno, o kontrolu se stará web automaticky.


§2.2 V názvu postavy je zakázáno užívat vulgární, rasistické, sexistické či jiné pohoršující výrazy.
§3.0 Urážky vůči uživateli nebo členy týmu jsou zakázány. Vulgarita v PM (soukromý chat) zakázána není, pokud s ní souhlasí obě dvě strany. Vulgarita ve veřejném chatu (zavolat) se trestá.
§4.0 Každý uživatel je povinen, po nalezení bugu neprodleně kontaktovat team nebo podporu a chybu ve hře nahlásit. V opačném případě se bude čin trestat dle usouzení teamu.
§5.0 Hacky, boti a jiné programy, které manipulují s hrou jsou přísně zakázány! (Kromě switch botu) Pokud systém detekuje neoprávněnou změnu herního clientu nebo používání neoprávněných programů, vystavujete se blokaci účtu.§6.1 Odrazovat ostatní hráče, šířit spam či reklamu je zakázáno a trestáno blokací účtu, IP banem.
§7.1 Veškeré platby na naší stranu (vč. item-shop) jsou brány jako DOBROVOLNÉ sponzorské dary, které jsou NEVRATNÉ, a to i v případě zablokování účtu z důvodu porušení jiných pravidel.
§8.0 Zákaz SpawnKillu (Zabíjení hned po oživení, sekání nad hráčem a podobně.) Je trestáno!!

§8.1 Tým si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky.